Objectivation
This site in English

R&D projecten

Tussen de bedrijven door worden er bij Objectivation ook nog kleinschalige R&D projecten gedaan. Deze projecten worden voornamelijk uit plezier en nieuwsgierigheid gedaan.
 
Er zijn zo'n tien kleine R&D projectjes, op deze pagina's worden de verst ontwikkelde projecten getoond.
 
De status van de projecten is puur R&D; ze kunnen in principe uitgroeien tot volwaardige producten, mits er voldoende belangstelling voor bestaat. Eventueel kunnen de projecten ook aan de Open-Source gemeenschap worden geschonken.
 

Argento - Art Generation Tool

Kunst genereren? Kan dat? Of het wel of niet kan, en of het wel of niet kunst is, is op zich een interessante vraag, alleen niet zo gepast voor deze - uiterst pragmatische - website.
 
Argento is een soort verkenning in het genereren van beelden. Kijk en oordeel zelf.
 

MUG - Muziek Generator

MUG doet met muziek wat Argento met de visuele kunst doet; het genereert muziek!
 
MUG is een interactieve Muziek Generator; het genereert MIDI data om hardware en/of software synthesizer aan te sturen. Momenteel is MUG in ontwikkeling en heeft nog geen equivalent van de Bohemian Rhapsody opgeleverd, maar dat moment zal niet al te ver in de toekomst liggen. Zodra MUG consumeerbare muziek oplevert, zult u het kunnen downloaden bij iTunes.
 

ANNIE - A Neural Network Interaction Environment

Vroeger tijdens mijn studie Cognitieve Kunstmatige Intelligentie had ik het vak Neurale Netwerken van Joost Kok.
 
 
Ik vond het een zeer interessant vakgebied, maar het vak was natuurlijk erg theoretisch (zoals wel vaker op de universiteit).
 
Jaren later besloot ik om al die neurale netwerk theorieen en algoritmes gewoon in Java te implementeren, en het resultaat is een simpele NN interactie tool, met de simpele naam ANNIE
 

Cellulaire Automaten

Cellulaire Automaten is nog zo'n interessante onderzoeksveld waar ik graag een klein R&D projectje aan wijd.
 
CA's zijn eenvoudige wiskundige modellen waarin cellen zijn gerangschikt in een rij of in een matrix (respectievelijk een- en tweedimensionale cellulaire automaten).
 
Een klein R&D project waarin CAs worden onderzocht en gesimuleerd staat hier beschreven.
 

Andere projectjes

Andere kleine projecten zijn een implementatie van de inductie van beslisbomen met het ID3 en C4.5, algorithme, een programma dat nederlandse cryptogrammen oplost (het programma is nog niet zo goed), een programma (vergelijkbaar met Annie) om met Genetische Algorithmen te stoeien,
 
een aantal kleine programmaatjes die werken met MIDI (b.v. een programmatje die willekeurige geluiden aanmaakt voor mijn Waldorf Micro-Q synthesizer), etc.
 

Valid CSSValid HTML 4.01 Transitional

© 2000-2007, Eelco den Heijer, Amsterdam, Nederland.
Stuur uw suggesties, commentaar naar de webmeester